Allmän kurs Natur

två deltagare i laboratoriemiljö

Vill du studera kemi, fysik och biologi? På vår naturvetenskapliga inriktning kan du koncentrera dig på dessa ämnen. Du får chans att under två år lära dig grunderna för att kunna förstå och fördjupa dig i spännande och aktuella ämnesområden, som genteknik, energifrågor och klimatförändringar. Vi studerar ny teknik och forskning. Vi diskuterar de ofta svåra etiska frågeställningar som forskningen ställer oss inför.

Ämnen du studerar

På den naturvetenskapliga inriktningen studerar du under minst två år ämnen motsvarande gymnasieskolans naturvetenskapliga program, dvs kemi (kurs 1 och 2), fysik (kurs 1b1, 1b2 och 2), biologi (kurs 1 och 2) samt matematik (kurs 2-4). Du bör vara klar med Matematik 1 för att kunna studera på den naturvetenskapliga inriktningen.

Vi börjar med kemins och fysikens grunder (kemi 1 och fysik 1b1) bland annat genom att studera vardagliga fenomen runt omkring oss. Året efter sker en fördjupning av kunskaperna och andelen självständigt arbete ökar. Ämnet biologi är uppdelat i två delkurser och kan läsas i valfri ordning under två läsår.

Saknar du den grundläggande behörigheten Svenska 1 och någon av behörigheterna Samhällskunskap 1/Naturkunskap 1 blir du placerad i årskurs 1 och kan redan då börja studera matematiken och biologin som ingår i den naturvetenskapliga inriktningen och fortsätter med de första kurserna i kemi/fysik i årskurs 2.

Har du ovanstående behörigheter blir du placerad i årskurs 2. Antalet naturvetenskapstimmar du kan ha på ditt schema per vecka ser då ut ungefär så här (heltidsstudier är 30 lektionstimmar):

Årskurs 2: ca 18 lektionstimmar
Årskurs 3: ca 26 lektionstimmar

Målet med inriktningen

Målet är att du ska få en komplett naturvetenskaplig gymnasiekompetens. För att ge dig själv de bästa möjligheterna att uppnå en sådan, behöver du ägna minst två år av dina studier på skolan åt dessa ämnen. Du får möta människor verksamma inom universitet/högskola och får en ökad insyn i hur det är att studera vidare efter folkhögskolestudierna. Om du uppnår godkänt i ämnena och uppfyller omfattningskravet (1-3 år) kan du bli behörig att söka alla naturvetenskapliga program/kurser på universitet och högskola.

Du får inte betyg på folkhögskola utan behörigheter och ett omdöme.

På folkhögskola får du inte betyg i varje enskild ämne. Du kan bli godkänd eller icke godkänd. Om du blir godkänd får du en behörighet i det ämnet. Utifrån din studieförmåga får du sedan ett omdöme. Med dina behörigheter och ditt omdöme kan du sedan söka till högskola. Hur vet vi då om du är godkänd? Vi testar dina kunskaper på olika sätt, till exempel med inlämningsuppgifter, samtal och redovisningar. Eftersom vi har mycket lektionstid och vi jobbar mycket tillsammans så vet vi om du kan det som behövs. För att uppnå behörighet i ett ämne behöver du studera på gymnasienivå, ha god närvaro och göra dina uppgifter.

Har du för hög frånvaro innebär det att du inte kan få ett omdöme.

Vilka blir antagna?

Vid antagning prioriterar vi de som redan läser på någon av skolans kurser. Antagning av nya studerande till höstterminen sker löpande under antagningsperioden som startar i februari. Vi eftersträvar mångfald. Sökande med störst behov av studier på folkhögskola prioriteras. Med störst behov menar vi sökande som inte har slutförda grundskole- och/eller gymnasiestudier och som har behov av att ändra inriktning i livet, eller som har behov av det sammanhang och den pedagogik som folkhögskolan erbjuder.  

Även din motivation till folkhögskolestudier och förutsättningar att tillgodogöra dig undervisningen vägs in vid urvalet. Om två sökande för övrigt har likvärda behov prioriterar vi dig som har yrkeserfarenhet.

Om du tidigare studerat på skolan och söker till ett nytt läsår på Göteborgs folkhögskola sker antagningen vid ett antagningskollegium. För att kunna bli antagen till nästa årskurs krävs att din närvaro är minst 80 % och att du bedöms kunna följa undervisningen. 

Beslut om antagning fattas av studierektor i samråd med allmänna kursens lärarråd.

Möjlighet till stöd och anpassning

Har du behov av extra stöd så kan du läsa mer om vad skolan erbjuder under fliken "Studerande/Deltagarstöd".

Kursinfo

Nästa kursstart
21 augusti 2024

Ansökningsperiod
1 februari - 15 april 2024

Antagningsvillkor
Du behöver vara 18 år eller äldre och ha grundläggande behörighet, Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1 samt Matematik 1

Serviceavgift
Kursen är kostnadsfri men skolan tar ut en avgift på 1000 kr som täcker försäkring, visst material, kopiering m.m.

CSN
Du kan söka studiemedel på gymnasienivå genom CSN.

Kursplan
Kursplan allmän kurs

Kontakt

Kursansvarig

Damien Lang

damien.lang@vgregion.se

0707-973057 (säkrast via sms)

Administrativ koordinator

Sara Eliasson

sara.h.eliasson@vgregion.se

031-769 76 01