Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Filmproduktionsutbildning

Deltagare på filmproduktionsutbildningen Göteborgs folkhögskola

Vill du utveckla ditt eget filmberättande? Film och media är en växande bransch med nya möjliga vägar som kräver en stark grund att stå på. Vi har ett nära samarbete med branschen. Utbildningen är 1-årig med möjlighet att söka 1-års fördjupningskurs. Kursen är CSN berättigad.

Ansökan är nu stängd till kursen som startar 23 augusti 2021. I februari 2022 öppnar vi ansökan för nästa läsår.

Utbildningens innehåll

Utbildningen består av en blandning av praktiska och teoretiska moment, med mest fokus på det praktiska filmskapandet. Du kommer att få en solid grund i foto, ljud, ljus, manus, regi och klippning för att arbeta med både fiktion och dokumentär. Utbildningen fokuserar mycket på att hitta den egna rösten som filmskapare, att formulera vad just du vill berätta samt hitta rätt uttryck för det. 

Undervisningen i fiktion sker främst i block, med grupparbeten. Undervisningen i dokumentärt berättande är löpande under hela höstterminen. Vi har genomgångar med analyser och uppföljning med lärarna och feedback ifrån klassen. Vi ser mycket film med diskussion och analys.

Vårterminen består främst av ett längre block med eget filmprojekt under handledning med premiärvisning i maj på Bio Capitol.

Viss kurslitteratur förekommer.

Studierna är en språngbräda mot fortsatt yrkeskarriär samt en förberedande utbildning med starkt CV-byggande material för avancerade filmstudier i Sverige eller i andra länder. 

När du blir godkänd på utbildningen får du ett utbildningsbevis. Det finns 15 studieplatser.

Samarbete och studiebesök

Vi gör flera studiebesök under läsåret, tex på filmbolag på Gothenburg Studios, Sakcenter, Göteborgs Internationella Filmfestival, Novemberfestivalen, JMG, Akademin Valand Film med flera. 

Vi samarbetar med flera viktiga aktörer i filmbranschen och har ett stort kontaktnät. Dessutom har vi ett nära samarbete med skolans teaterlinje.

Lokaler och utrustning

Vårt klassrum med tillhörande rum för redigeringsstationer finns i ett eget litet hus intill Göteborgs folkhögskolas moderskola i Nya Varvet.

Vi använder oss av ett baspaket med kameror, ljud och ljuskit för film. Skolan har all teknisk utrustning för filmskapande.

Det finns en GreenScreen-studio i skolans nya kulturhus som vi kommer använda. Vi redigerar i Adobe Premier Pro med After Effect eller i Final Cut X på Mac-datorer.

Påbyggnadsår - år 2

Det finns möjlighet att söka till ett andra år. Under året producerar du din egen film med regelbunden handledning. Du ges även möjlighet att delta på masterclasses med inbjudna föreläsare samt studiebesök. Examination sker genom en visning av ditt projekt på Bio Capitol.

Titta gärna på denna informationsfilm där du får möta deltagare och lärare på Filmproduktionsutbildningen:

Vem kan söka filmproduktionsutbildningen?

Du ska ha gymnasiekompetens med grundläggande filmkunskaper/erfarenheter eller ett aktivt filmintresse.

Så här söker du

Du söker digitalt via länken som du hittar under Ansökan. Senast den 15 april ska ansökan vara inne. Till ansökan bifogar du personbevis, betyg och ev. anställningsbevis eller CV.

Dessutom ska du skicka med ett personligt brev på en A4-sida med din bakgrund och din motivation till varför du vill gå utbildningen. Här kan du också skicka med länkar till tidigare filmer (ej obligatoriskt). Du skall även skicka in en kort idébeskrivning av en film du vill göra i framtiden. Max en A4-sida.

Vilka blir antagna?

Utifrån din ansökan och de arbetsprover du skickar kommer vi att kalla ett visst antal sökande till intervju. Därefter bestämmer vi vilka som blir antagna och resterande blir erbjuden en reservplats. Vi eftersträvar jämn könsfördelning och mångfald i gruppen.

 

Ekonomi och kostnader

Du har rätt att söka studiemedel på eftergymnasial nivå via CSN.

2000kr/termin som täcker kostnader för teknisk utrustning, redigeringslicenser, studiebesök, filmfestival, viss kurslitteratur, försäkring samt förbrukningsmaterial.

Johanna Bernhardson

Kursansvarig
Senast uppdaterad: 2021-08-23 10:34