Pedagogisk Personal Nya varvet

Lärare Allmän kurs

Elevassistent

Lärare Hunddagisföreståndare

Lärare Fritidsledar-/ Socialpedagogutbildning

Lisa Nilsson Grinell
lisa.grinell@vgregion.se

Nina Forslund
nina.forslund@vgregion.se

Per Olof Krusell
per.olof.krusell@vgregion.se

Lärare Måltidsbiträde och Lokalvård

Lärare Teater

Carl Johan Kilborn
carl.johan.kilborn@vgregion.se

Henrik bergström Vitra
henrik.bergstrom.virta@vgregion.se

Lärare SMF

Lärare Filmproduktion

Johanna Bernhardsson
johanna.s.bernhardsson@vgregion.se

Jonas Myrstarnd
jonas@studiojox.se

Josef Götherskjöld
mxjosef@gmail.com

Nicklas Dahlström
nicklas.j.dahlstrom@vgregion.se